Dorota Klosowska

Dorota Kłosowska

Z wykształcenia jestem technologiem żywności i swoją karierę zawodową związałam z zakładami produkcyjnymi branży spożywczej. Przez ponad dekadę zdobyłam bogate doświadczenie na stanowiskach technologa, specjalisty ds. jakości, pełnomocnika ds. jakości oraz auditora HACCP. W końcu rozpoczęłam realizację swojej ścieżki zawodowej i rozwojowej w Platformie Jakości, której jestem współzałożycielką i liderem.

Dariusz Kłosowski

Od początku swojej pracy zawodowej związany byłem ze standaryzowanymi systemami zarządzania. Jako trener-konsultant-auditor zrealizowałem wiele przedsięwzięć dla firm z różnych branż i różnej wielkości. Po zdobytym również kilkuletnim doświadczeniu menedżerskim podjąłem decyzję, aby dalej realizować swoje pasje zawodowe w
Platformie Jakości, której jestem pomysłodawcą, współzałożycielem i liderem.
Dariusz Klosowski

Publikacje

Poniżej przedstawiamy wykaz opracowanych publikacji dotyczących systemów zarządzania, przedsiębiorczości i innych:

Kłosowski D. (współautor), Zarządzanie ryzykiem w standardach zarządzania, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w społecznej nauce kościoła - pod redakcją: W. Gajda, P. Soroka, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, 2020.

Kłosowski D. (współautor), The Role of Spa & Wellness Services in The Tourism Business [w:] Modern Aspects of Management-Part 2 - pod redakcją: W. Gajda, P. Soroka V. Zaplatynskyi, Warsaw Management School Graduate and Postgraduate/Academy of Safety and Basics of Health, 2019.

Podręcznik prowadzenia audytu funkcjonowania podmiotów w Rejestrze Usług Rozwojowych - wydanie 1, 2016, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kłosowski D., Systemy zarządzania energią wg ISO 50001:2011, [w:] ISO w praktyce, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa, styczeń/luty 2014.

Kłosowski D., Przegląd wymagań w zakresie nadzoru nad dokumentami i zapisami w różnych standardach zarządzania, [w:] ISO w praktyce, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa, listopad 2013.

Kłosowski D., Systemy zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw wg ISO 28000:2007, [w:] ISO w praktyce, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, październik 2013.

Kłosowski D., System zarządzania usługami edukacyjnymi wg ISO 29990:2010, [w:] ISO w praktyce, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa, wrzesień 2013.

Kłosowski D., Wytyczne w zakresie auditowania wg ISO 19011:2011 i różne aspekty związane z auditowaniem, [w:] ISO w praktyce, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa, sierpień 2013.

Kłosowski D., Wymagania dotyczące auditu wewnętrznego wg systemów zarządzania w standardach żywnościowych, laboratoryjnych i informacyjnych, [w:] ISO w praktyce, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa, luty - marzec 2013.

Kłosowski D., Wymagania dotyczące auditu wewnętrznego wg systemów zarządzania najbardziej popularnych i bazujących na ISO 9001, [w:] ISO w praktyce, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa, grudzień 2012.

Kłosowski D., Dobra Praktyka Produkcji (GMP) w branży kosmetycznej wg ISO 22716:2007, [w:] ISO w praktyce, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa, sierpień - wrzesień 2012.

Kłosowski D., System zarządzania jakością w przemyśle lotniczym wg AS 9100, [w:] ISO w praktyce, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa, styczeń - marzec 2012.

Kłosowski D., Standardy jakości w usługach tłumaczeniowych wg wymagań PN-EN 15038:2006, [w:] ISO w praktyce, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa, listopad – grudzień 2011.

Kłosowski D., Koncepcja zarządzania przedsięwzięciami wg standardu ISO 10006, [w:] ISO w praktyce, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa, wrzesień – październik 2011.

Kłosowski D., Istota działań poauditowych i pozaauditowych, [w:] ISO w praktyce, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa, maj – lipiec 2011.

Kłosowski D., Na co zwrócić uwagę przy integracji systemów zarządzania: jakością wg ISO 9001, środowiskowego wg ISO 14001 i bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001, [w:] ISO w praktyce, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa, luty – kwiecień 2011.

Kłosowski D., Księga jakości – pisać ją według punktów normy czy według procesów, [w:] ISO w praktyce, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, listopad 2010 – styczeń 2011.

Kłosowski D., Wybór konsultanta SZJ, [w:] Praca zbiorowa, System Zarządzania Jakością według ISO 9001:2008 – wdrażanie i organizacja, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa, 2010.

Kłosowski D., Podwojski I., Funkcja pełnomocnika, [w:] Praca zbiorowa, System Zarządzania Jakością według ISO 9001:2008 – wdrażanie i organizacja, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa, 2010.

Kłosowski D., Wybór konsultanta SZJ, [w:] ISO w praktyce, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa, marzec 2009.

Kłosowski D., Pełnomocnik – trudna funkcja przedstawiciela kierownictwa – część 2, [w:] ISO w praktyce, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa, styczeń 2007.

Kłosowski D., Pełnomocnik – trudna funkcja przedstawiciela kierownictwa – część 1, [w:] ISO w praktyce, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa, grudzień 2006.

Kłosowski D., Narzędzia doskonalenia SZJ – 7 nowych sposobów rozwiązywania problemów – część 2, [w:] ISO w praktyce, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa, listopad 2006.

Kłosowski D., Narzędzia doskonalenia SZJ – 7 nowych sposobów rozwiązywania problemów – część 1, [w:] ISO w praktyce, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa, październik 2006.

Kłosowski D., Narzędzia doskonalenia systemu zarządzania jakością – część 2, [w:] Zarządzanie jakością w praktyce, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa, marzec 2006.

Kłosowski D., Narzędzia doskonalenia systemu zarządzania jakością – część 1, [w:] Zarządzanie jakością w praktyce, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa, styczeń - luty 2006.

Kłosowski D., Podwojski I., Funkcja pełnomocnika, [w:] Zarządzanie jakością w praktyce, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa, luty - marzec 2005.

Kłosowski D., Szkolenia wewnętrzne - sposób na oszczędność i skuteczność, [w:] Zarządzanie jakością w praktyce, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa, wrzesień - październik 2004.

Kłosowski D., Odpowiedzialność producenta za wyrób, [w:] „Forum Branżowe”, Centrum Informacji Branżowej, Warszawa, nr 9/2004.

Kłosowski D., Programy szkoleniowe dla pracowników, [w:] Zarządzanie jakością w praktyce, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa, sierpień 2004.

Kłosowski D., Transfer technologii z uczelni do przemysłu a przedsiębiorczość, [w:] Materiały z konferencji „Przedsiębiorczość – sposób na Twój sukces”, Akademia Obrony Narodowej – Wydział Wydawniczy, Warszawa 2003.

Kłosowski D., Bagiński J., Przedsiębiorczość i sposoby jej pomiaru, „Problemy jakości”, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o., Warszawa, nr 10/2003.

Kłosowski D., Przedsiębiorczość a wzrost gospodarczy, [w:] Wybór prac wykonywanych w Zakładzie Zapewnienia Jakości Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem Jana Bagińskiego, Zarządzanie zorientowane na klienta, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej - Organizacja i Zarządzanie Przemysłem - Zeszyt 14, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.

Kłosowski D., Czynniki ułatwiające zakładanie i zamykanie firm w krajach OECD, [w:] Wybór prac wykonywanych w Centrum Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem Jana Bagińskiego, Zarządzanie jakością; aspekty rozwoju regionalnego, przedsiębiorczości, integracji oraz Internetu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.

Kłosowski D., Bagiński J., Przedsiębiorczość i sposoby jej pomiaru, [w:] Wybór prac wykonywanych w Centrum Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem Jana Bagińskiego, Zarządzanie jakością; aspekty rozwoju regionalnego, przedsiębiorczości, integracji oraz Internetu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.

Kłosowski D., Bagiński J., Przedsiębiorczość i sposoby jej pomiaru, „Innowacje”, Politechnika Warszawska, Warszawa, nr 11–2001.