Dorota Klosowska

Dorota Kłosowska

Z wykształcenia jestem technologiem żywności i swoją karierę zawodową związałam z zakładami produkcyjnymi branży spożywczej. Przez ponad dekadę zdobyłam bogate doświadczenie na stanowiskach technologa, specjalisty ds. jakości, pełnomocnika ds. jakości oraz auditora HACCP. W końcu rozpoczęłam realizację swojej ścieżki zawodowej i rozwojowej w Platformie Jakości, której jestem współzałożycielką i liderem.

Dariusz Kłosowski

Od początku swojej pracy zawodowej związany byłem ze standaryzowanymi systemami zarządzania. Jako trener-konsultant-auditor zrealizowałem wiele przedsięwzięć dla firm z różnych branż i różnej wielkości. Po zdobytym również kilkuletnim doświadczeniu menedżerskim podjąłem decyzję, aby dalej realizować swoje pasje zawodowe w
Platformie Jakości, której jestem pomysłodawcą, współzałożycielem i liderem.
Dariusz Klosowski

Oferta

W ramach prowadzonej działalności zajmujemy się głównie (choć nie tylko) standaryzowanymi systemami zarządzania i standardami takimi jak:

• systemy zarządzania jakością wg ISO 9001

• systemy zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 oraz EMAS

• systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001

• systemy bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000, HACCP, IFS Food, BRC Food i GLOBALGAP

• systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001

• jakość w branży spawalniczej wg ISO serii 3834 (ISO 3834-2, ISO 3834-3, ISO 3834-4)

• systemy zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej wg IATF 16949

• jakość w laboratorium wg ISO/IEC 17025

• systemy zarządzania jakością w medycznych laboratoriach diagnostycznych wg ISO 15189

• systemy zarządzania jakością wyrobów medycznych wg ISO 13485

• zarządzanie ryzykiem wg ISO 31000

• zarządzanie ryzykiem dla wyrobów medycznych wg ISO 14971

• systemy odpowiedzialności społecznej wg SA 8000 i ISO 26000

• systemy zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw wg ISO 28000

• systemy zarządzania energią wg ISO 50001

• systemy zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301

• systemy zarządzania jakością w kolejnictwie wg ISO/TS 22163

• systemy zarządzania jakością NATO wg serii AQAP (AQAP 2110, AQAP 2120 i AQAP 2130)

• systemy zarządzania jakością w lotnictwie wg EN/AS/JIT Q serii 9100 (9100, 9110, 9120)

• systemy zarządzania usługami informatycznymi wg ISO/IEC 20000-1

• systemy zarządzania przedsięwzięciami wg ISO 20121

• jakość w usługach edukacyjnych wg ISO 21001

• jakość w usługach tłumaczeniowych wg ISO 17100

• dobra praktyka produkcji (GMP) w kosmetykach wg ISO 22716

• dobra gospodarka leśna wg FSC i PEFC

• inne systemy zarządzania oraz

• zintegrowane systemy zarządzania.

 

Zależnie od potrzeb i oczekiwań klientów oraz zasadności w zakresie ww. standardów świadczymy usługi takie jak:

• szkolenia: podstawy, wymagania - dokumentowanie i wdrażanie, auditorzy, pełnomocnicy, menedżerowie oraz szkolenia doskonalące

• konsultacje/doradztwo związane z wdrażaniem danego standardu

• audity (wstępne/zerowe, przedcertyfikacyjne, okresowe, celowe, weryfikujące, oceny, nadzoru).

 

Zajmujemy się również:

• opracowaniem publikacji

• planowaniem i realizacją studiów podyplomowych

• nadzorowaniem systemów zarządzania – m.in. pełnieniem funkcji przedstawiciela kierownictwa/koordynatora ds. systemu/systemów zarządzania.

Ponadto przygotowujemy również projekty technologiczne dla zakładów przetwórstwa spożywczego.

 

Usługi realizujemy dla wszelkiego typu organizacji:

• mikro, małych, średnich i dużych

• specjalizujących się w produkcji wyrobów, jak i usługach oraz

• reprezentujących różne branże, m. in.: motoryzacja, żywność, administracja publiczna, ochrona zdrowia, szkolnictwo i inne.