Dorota Klosowska

Dorota Kłosowska

Z wykształcenia jestem technologiem żywności i swoją karierę zawodową związałam z zakładami produkcyjnymi branży spożywczej. Przez ponad dekadę zdobyłam bogate doświadczenie na stanowiskach technologa, specjalisty ds. jakości, pełnomocnika ds. jakości oraz auditora HACCP. W końcu rozpoczęłam realizację swojej ścieżki zawodowej i rozwojowej w Platformie Jakości, której jestem współzałożycielką i liderem.

Dariusz Kłosowski

Od początku swojej pracy zawodowej związany byłem ze standaryzowanymi systemami zarządzania. Jako trener-konsultant-auditor zrealizowałem wiele przedsięwzięć dla firm z różnych branż i różnej wielkości. Po zdobytym również kilkuletnim doświadczeniu menedżerskim podjąłem decyzję, aby dalej realizować swoje pasje zawodowe w
Platformie Jakości, której jestem pomysłodawcą, współzałożycielem i liderem.
Dariusz Klosowski

Studia Podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE – ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA–SZKOŁA WYŻSZA – PLATFORMA JAKOŚCI

(uruchomione będą, jeśli tylko będzie wymagalna liczba słuchaczy - decyzję podejmuje Uczelnia, która ma uprawnienia do organizacji studiów podyplomowych)

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa wspólnie z partnerem merytorycznym PLATFORMĄ JAKOŚCI mając na uwadze potrzeby i oczekiwania rynkowe zaprasza na wyjątkowe Studia Podyplomowe na kierunku „Zarządzanie Jakością”.

Absolwenci niniejszych studiów podyplomowych uzyskają specjalistyczne i konkurencyjne na rynku kwalifikacje honorowane przez jednostki certyfikujące oraz różne organizacje. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów (trenerów, konsultantów/doradców, auditorów) w zakresie standaryzowanych systemów zarządzania, praktyków i teoretyków zarządzania. Treści przekazywane podczas zajęć są adekwatne do wymagań rynkowych i praktycznych rozwiązań stosowanych w różnych organizacjach.


Cele i założenia programowe

Udział w proponowanych studiach podyplomowych spowoduje pozyskanie, rozszerzenie i/lub ugruntowanie wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko rozumianej problematyki jakości, łącznie z możliwością ich implementacji w różnych organizacjach.

Głównym celem studiów jest przyczynienie się do zdobycia, uzupełnienia bądź potwierdzenia kompetencji słuchaczy niezbędnych do pełnienia różnych - wiodących i ważnych - ról w organizacjach. Studia są skierowane do wszystkich osób zaangażowanych lub planujących pracę w obszarze związanym z ich tematyką.

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest jako minimum posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia (licencjat lub inżynier). Nie jest konieczne posiadanie minimalnej wiedzy w zakresie oferowanych studiów podyplomowych - zagadnienia od podstaw przedstawione będą podczas zajęć.

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na podstawie ustnego egzaminu końcowego (bez pisania pracy dyplomowej) oraz certyfikaty z każdego modułu na podstawie egzaminu na końcu każdego modułu - w sumie słuchacze otrzymają 11 certyfikatów. Wszystko w ramach opłaty za studia - bez żadnych dopłat za certyfikaty, egzaminy itp.

 

Planowana kolejność i nazwa modułów oraz liczba godzin lekcyjnych przedstawia poniższa tabela.

NR ZAJĘĆ (ZJAZDU)

DATA ZAJĘĆ (ZJAZDU)

NAZWA MODUŁU/CERTYFIKATU

SEMESTR PIERWSZY

1 – 2

do ustalenia

Specjalista ds. SZJ wg ISO 9001:2015 (32h)

3

do ustalenia

Auditor SZJ wg ISO 9001:2015 (16h)

4 - 5

do ustalenia

Specjalista ds. Kontroli Jakości [AQL, SPC, MSA] (32h)

6

do ustalenia

Auditor SZŚ wg ISO 14001:2015 (16h)

SEMESTR DRUGI

7

do ustalenia

Audytor SZBI wg ISO/IEC 27001:2013 (16h)

8

do ustalenia

Auditor SZBHP wg ISO 45001:2018 (16h)

9

do ustalenia

Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem wg ISO 31000:2018 (16h)

10

do ustalenia

Specjalista ds. Rozwiązywania Problemów
i Ciągłego Doskonalenia (16h)

11

do ustalenia

Auditor Wiodący Systemów Zarządzania wg ISO 19011:2018 (8h)

11

do ustalenia

Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania (8h)

12

do ustalenia

Menedżer Jakości (16h)

13

do ustalenia

 

EGZAMIN KOŃCOWY (ustny)


Opłata i zgłoszenia

Czesne (opłata) za studia podyplomowe wynosi (netto/brutto - zw. z VAT) wynosi:

- 4 000 zł - w przypadku opłaty jednorazowej

- 4 200 zł - w 4 ratach w kwocie po 1 050 zł każda

- 4 400 zł - w 10 ratach miesięcznych w kwocie po 440 zł każda.Absolwenci WSZ-SW i aktualni studenci WSZ-SW wszystkich rodzajów studiów są uprawnieni do otrzymania rabatu w wysokości określonej przez WSZ-SW.

Ponadto wszyscy zainteresowani poszczególnymi zagadnieniami mogą uczestniczyć w wybranych zajęciach/modułach zgodnie z poniższym cennikiem (netto/brutto - zw. z VAT):

- moduł 8-godzinny: 400 zł
- moduł 16-godzinny: 700 zł
- moduł 32-godzinny: 1 000 zł.

Miejsce prowadzenia zajęć

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie uczelni przy ul. Siedmiogrodzkiej 3A w Warszawie średnio co dwa lub trzy tygodnie w trybie weekendowym - soboty i niedziele (8 godzin lekcyjnych dziennie - 9.00-15.45). Warunkiem uruchomienia studiów jest zebranie odpowiedniej liczby studentów ("im więcej, tym lepiej", max 25 osób).

 

Dlaczego warto uczestniczyć w tych studiach (podsumowanie informacji)?

- absolwenci otrzymają certyfikaty z każdego modułu - w sumie 11 certyfikatów - bez dodatkowych opłat, które wydawane będą po każdym module

- absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na podstawie ustnego egzaminu końcowego bez pisania pracy dyplomowej, co między innymi wyróżnia i uatrakcyjnia proponowane studia podyplomowe; zagadnienia na ww. egzaminie związane będą z zagadnieniami podejmowanymi na zajęciach
- posiadamy (Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa i PLATFORMA JAKOŚCI) wspólne kilkuletnie doświadczenie w ich organizacji, co sprzyja ich dobrej organizacji i realizacji;
- zajęcia prowadzone są w atrakcyjnej ilości godzin każdego dnia i komfortowych godzinach – w sobotę i niedzielę – od 9.00 do 15.45 (8 h lekcyjnych każdego dnia)
- absolwenci uzyskają specjalistyczne i konkurencyjne na rynku kompetencje, w tym uprawnienia (w szczególności auditorskie i pełnomocnika)
- zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów (trenerów, konsultantów/doradców, auditorów) w zakresie standaryzowanych systemów zarządzania i zagadnień pokrewnych
- treści przekazywane podczas zajęć będą adekwatne do wymagań i praktycznych rozwiązań stosowanych w różnych organizacjach
- udział spowoduje pozyskanie, rozszerzenie i/lub ugruntowanie wiedzy i umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie szeroko rozumianej problematyki jakości, łącznie z możliwością ich implementacji w różnych organizacjach
- nie trzeba posiadać żadnej wiedzy w zakresie zagadnień oferowanych studiów podyplomowych – zagadnienia od podstaw zostaną przedstawione podczas zajęć.


Dodatkowe informacje

W przypadku dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:

a) kwestie merytoryczne – dr inż. Dariusz Kłosowski (Partner merytoryczny, Koordynator, Wykonawca) – Platforma Jakości - e-mail: dariusz.klosowski(at)platformajakosci.com.pl - Internet: www.platformajakosci.com.pl

b) kwestie organizacyjne - prof. ucz. dr hab. Paweł Soroka (Dziekan, Koordynator, Organizator) - Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa - e-mail: psoroka(at)wsz-sw.edu.pl - Internet: www.wsz-sw.edu.pl.